ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാനെത്തിയ ആളെ ഭാര്യാപിതാവ് കുത്തിക്കൊന്നു

ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാനെത്തിയ ആളെ ഭാര്യാപിതാവ് കുത്തിക്കൊന്നു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാനെത്തിയ ആളെ ഭാര്യാപിതാവ് കുത്തിക്കൊന്നു
തിരുവനന്തപുരം: പ്രസവത്തിനു ശേഷം ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആശുപത്രിയില്‍ ആദ്യമായി ..