കേരളത്തിലേക്ക് സ്​പിരിറ്റ് ഒഴുകുന്നു; മുതല്‍മുടക്ക് കോടാലി ശ്രീധരന്‍, നടത്തിപ്പ് മണി

കേരളത്തിലേക്ക് സ്​പിരിറ്റ് ഒഴുകുന്നു; മുതല്‍മുടക്ക് കോടാലി ശ്രീധരന്‍, നടത്തിപ്പ് മണി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
കേരളത്തിലേക്ക് സ്​പിരിറ്റ് ഒഴുകുന്നു; മുതല്‍മുടക്ക് കോടാലി ശ്രീധരന്‍, നടത്തിപ്പ് മണി
തൃശ്ശൂര്‍: ഛത്തീസ്ഗഢില്‍നിന്നും ഒഡിഷയില്‍നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് സ്​പിരിറ്റൊഴുകുന്നു ..