പ്രാണേഷ്‌കുമാറിന്റെ അച്ഛന്‍ മരിച്ച അപകടത്തില്‍ ദൂരൂഹതയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍

പ്രാണേഷ്‌കുമാറിന്റെ അച്ഛന്‍ മരിച്ച അപകടത്തില്‍ ദൂരൂഹതയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
പ്രാണേഷ്‌കുമാറിന്റെ അച്ഛന്‍ മരിച്ച അപകടത്തില്‍ ദൂരൂഹതയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍
ചേര്‍ത്തല: ഗുജറാത്ത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രാണേഷ്‌കുമാറിന്റെ അച്ഛന്‍ ..