ജനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മോദിയുടെ എടിഎം സ്ട്രൈക്ക്; രാജ്യത്തെ എടിഎമ്മുകളില്‍ പണമില്ല; മോദി വിദേശത്ത്; പൊതുജനം സ്വന്തം പണമെടുക്കാന്‍ അലയുന്നു

ജനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മോദിയുടെ എടിഎം സ്ട്രൈക്ക്; രാജ്യത്തെ എടിഎമ്മുകളില്‍ പണമില്ല; മോദി വിദേശത്ത്; പൊതുജനം സ്വന്തം പണമെടുക്കാന്‍ അലയുന്നു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Kairalinewsonline.Com
ജനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മോദിയുടെ എടിഎം സ്ട്രൈക്ക്; രാജ്യത്തെ എടിഎമ്മുകളില്‍ പണമില്ല; മോദി വിദേശത്ത്; പൊതുജനം സ്വന്തം പണമെടുക്കാന്‍ അലയുന്നു; പണം മു‍ഴുവന്‍ ..
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എടിഎമ്മുകൾ പണമില്ലാതെ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്