‘പകല്‍ ചേച്ചിയെന്ന് വിളിച്ച് ബഹുമാനിക്കും; രാത്രിയില്‍ കൂടെക്കിടക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കും’ സുനിതയുടെ തുറന്നുപറച്ചിലില്‍ ഞെട്ടി സിനിമാലോകം

‘പകല്‍ ചേച്ചിയെന്ന് വിളിച്ച് ബഹുമാനിക്കും; രാത്രിയില്‍ കൂടെക്കിടക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കും’ സുനിതയുടെ തുറന്നുപറച്ചിലില്‍ ഞെട്ടി സിനിമാലോകം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV