അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താലിലെ അക്രമം

അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താലിലെ അക്രമം: മലപ്പുറത്ത് വ്യാപക തിരച്ചിൽ, നൂറോളം അറസ്റ്റ്
@NewsHead

മലപ്പുറം∙ ഏപ്രിൽ 16നു നടത്തിയ അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താലിലെ അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടി പൊലീസ് മലപ്പുറത്തു തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി നൂറോളം പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഭൂരിഭാഗം പേരെയും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടെങ്കിലും പൊലീസിന്റെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്താനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാനും മുന്നിൽനിന്ന

For InstantView News @NewsHeadIV