കാശെല്ലാം നീരവ് മോദിയുടെ പോക്കറ്റില്‍, നാം വീണ്ടും വരിനില്‍ക്കുന്നു-മോദിക്കതിരെ രാഹുല്‍

കാശെല്ലാം നീരവ് മോദിയുടെ പോക്കറ്റില്‍, നാം വീണ്ടും വരിനില്‍ക്കുന്നു-മോദിക്കതിരെ രാഹുല്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV