ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കൗമാരക്കാരായ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കൗമാരക്കാരായ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കൗമാരക്കാരായ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍
ഇറ്റാവ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഇറ്റാവയില്‍ കൗമാരക്കാരായ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളെ ..