ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം

ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം: റൂറൽ എസ്പി ഓഫിസിലേക്കുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം
@NewsHead

ആലുവ∙ വരാപ്പുഴ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു റൂറൽ എസ്പി ഓഫിസിലേക്കു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. മാർച്ച് പിഡബ്ല്യുഡി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. കല്ലേറുമുണ്ടായി. തുടർന്നു പൊലീസ് ജലപീരങ്കി

For InstantView News @NewsHeadIV

ManoramaOnline
ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം: റൂറൽ എസ്പി ഓഫിസിലേക്കുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം
ആലുവ∙ വരാപ്പുഴ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു റൂറൽ എസ്പി ഓഫിസിലേക്കു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. മാർച്ച് പിഡബ്ല്യുഡി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെ പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. കല്ലേറുമുണ്ടായി. തുടർന്നു പൊലീസ് ജലപീരങ്കി