സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് ബിജെപിക്കാര്‍

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് ബിജെപിക്കാര്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

ഇ വാർത്ത | Evartha
സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് ബിജെപിക്കാര്‍
സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ നേരിടുന്ന ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഉള്ള പാര്‍ട്ടി ബിജെപിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാര്‍ട്ടി തിരി