ബിജെപി വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നു, രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ പരാജയത്തില്‍ അനുശോചിക്കുന്നു https

ബിജെപി വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നു, രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ പരാജയത്തില്‍ അനുശോചിക്കുന്നു https://t.co/nIp2zuoZDA via @asianetnewstv
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV