മുന്‍ ജഡ്ജി സിഎസ് കര്‍ണന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചു

മുന്‍ ജഡ്ജി സിഎസ് കര്‍ണന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചു: സ്ത്രീകള്‍ മാത്രം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

ഇ വാർത്ത | Evartha
മുന്‍ ജഡ്ജി സിഎസ് കര്‍ണന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചു: സ്ത്രീകള്‍ മാത്രം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍
കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി മുന്‍ ജഡ്ജി സി എസ് കര്‍ണന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചു. ആന്റി കറപ്ഷന്‍ ഡൈനാമിക് പാര്‍ട്ട