ഗുഡ്‌ബൈ റോക്ക; ബംഗളുരു എഫ്‌സി പരിശീലകന്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് റോക്ക ക്ലബ്ബ് വിടുന്നു

ഗുഡ്‌ബൈ റോക്ക; ബംഗളുരു എഫ്‌സി പരിശീലകന്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് റോക്ക ക്ലബ്ബ് വിടുന്നു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

REPORTER - Malayalam News Channel - Breaking News, Latest News, Kerala,India,World,Politics,Movies,Entertainment,Sports,Business, Pravasi, Environment
ഗുഡ്‌ബൈ റോക്ക; ബംഗളുരു എഫ്‌സി പരിശീലകന്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് റോക്ക ക്ലബ്ബ് വിടുന്നു | Reporter Live
ബംഗളുരു എഫ്സിയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകന്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് റോക്ക സീസണ്‍ അവസാനത്തോടെ ക്ലബ്ബ് വിടും. ബംഗളുരു എഫ്‌സി തന്നെയാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.