15 മിനിറ്റ് വൈകിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ‘സിറ്റ് അപ്സ് ശിക്ഷ’; വിവാദം

15 മിനിറ്റ് വൈകിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ‘സിറ്റ് അപ്സ് ശിക്ഷ’; വിവാദം
@NewsHead

ഭുവനേശ്വർ∙ യോഗത്തിലേക്കു വൈകിയെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ‘സിറ്റ് അപ്സ്’ ശിക്ഷ നൽകി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഒഡിഷയിലെ കേന്ദ്രപാറ ജില്ലയിലെ രാജ്നഗറിലാണു സംഭവം. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ജില്ലാ കലക്ടർക്കു രേഖാമൂലം പരാതി നൽകി. റവന്യു ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കാണ് ‘ശിക്ഷ’ ലഭിച്ചത്.
അഡിഷനൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ബസന്ത് കുമാർ രാവിലെ

For InstantView News @NewsHeadIV