ചിക്കൻ ലെമൺ കോറിയാൻഡർ, കോറി ഘാസി, ഡ്രൈഡ് ഒറിഗാനോ.

ചിക്കൻ ലെമൺ കോറിയാൻഡർ, കോറി ഘാസി, ഡ്രൈഡ് ഒറിഗാനോ..; എംഎൽഎമാർക്ക് കുശാൽ‌
@NewsHead

ബെംഗളൂരു∙ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ റിസോർട്ടുകളിൽനിന്നു റിസോർട്ടുകളിലേക്കു എംഎൽഎമാരെ മാറ്റുകയാണു പാർട്ടികൾ. നിർണായക ദിനമായ ഇന്നലെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഈഗിൾടൺ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ. കോൺഗ്രസിന്റെ ‘ക്രൈസിസ് മാനേജർ’ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനാണു പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുടെ പൂർണ ചുമതല.തായ് രുചികൾ

For InstantView News @NewsHeadIV