ഗോവയ്ക്ക് പിന്നാലെ കര്‍ണാടക ‘എഫക്ട്’ ബീഹാറിലും; നിതീഷ് കുമാര്‍ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് തേജസ്വീയാദവ്; ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ആര്‍ജെഡിയെ .

ഗോവയ്ക്ക് പിന്നാലെ കര്‍ണാടക ‘എഫക്ട്’ ബീഹാറിലും; നിതീഷ് കുമാര്‍ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് തേജസ്വീയാദവ്; ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ആര്‍ജെഡിയെ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV