‘സാഗര്‍’ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം

‘സാഗര്‍’ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV