മോദിയെ പുറത്താക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം, നടക്കുന്നത് കഴുത പന്തയം- രാംജഠ്മലാനി

മോദിയെ പുറത്താക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം, നടക്കുന്നത് കഴുത പന്തയം- രാംജഠ്മലാനി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
മോദിയെ പുറത്താക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം, നടക്കുന്നത് കഴുതപ്പന്തയം- രാംജഠ്മലാനി
ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളില്‍ ..