ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ക്ലാസുകൾ ഈവർഷം മുതൽ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി

ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ക്ലാസുകൾ ഈവർഷം മുതൽ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി
@NewsHead

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇടുക്കി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഈവർഷം (2018–19) ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി.


ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ തസ്തികകൾ ഉടൻ

For InstantView News @NewsHeadIV

ManoramaOnline
ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ക്ലാസുകൾ ഈവർഷം മുതൽ; ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി
തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇടുക്കി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഈവർഷം (2018–19) ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി. ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ തസ്തികകൾ ഉടൻ