പണിക്ക് മറുപണിയുമായി കോൺഗ്രസ്

പണിക്ക് മറുപണിയുമായി കോൺഗ്രസ്:ഗോ​വ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷി ആയ കോൺഗ്രസ് ഗവർണറെ കാണും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

ഇ വാർത്ത | Evartha
പണിക്ക് മറുപണിയുമായി കോൺഗ്രസ്: ഗോ​വ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് ഗവർണറെ കാണും
പ​നാ​ജി: ഗോ​വ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യിച്ച് കോൺഗ്രസ് നാളെ ഗവർണറെ കാണും.ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വാ​ജു​ഭാ​യ് വാ​ല സ​ർ​ക്കാ