“116 എംഎല്‍എമാരുണ്ടല്ലോ, കര്‍ണാടകയിലെ റിസോര്‍ട്ട് മാനേജരും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്”

“116 എംഎല്‍എമാരുണ്ടല്ലോ, കര്‍ണാടകയിലെ റിസോര്‍ട്ട് മാനേജരും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്”: കിടിലന്‍ ട്രോളുമായി പ്രകാശ് രാജ്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV