കര്‍ണാടയില്‍ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ തുടരുന്നു; കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെ താമസിപ്പിച്ച റിസോര്‍ട്ടിനുള്ള സുരക്ഷ പിന്‍വലിച്ച് യെദ്യൂരപ്പ

കര്‍ണാടയില്‍ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ തുടരുന്നു; കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെ താമസിപ്പിച്ച റിസോര്‍ട്ടിനുള്ള സുരക്ഷ പിന്‍വലിച്ച് യെദ്യൂരപ്പ
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV