ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍എസ്എസുകാരനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു; കര്‍ണാടകയില്‍ നടന്നത് ജനാധിപത്യക്കശാപ്പ്

ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍എസ്എസുകാരനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു; കര്‍ണാടകയില്‍ നടന്നത് ജനാധിപത്യക്കശാപ്പ്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV