‘മുന്നാലെ പോനാലെ’; അഡാറ് ലൗവിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനത്തിന്റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി

‘മുന്നാലെ പോനാലെ’; അഡാറ് ലൗവിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനത്തിന്റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

REPORTER - Malayalam News Channel - Breaking News, Latest News, Kerala,India,World,Politics,Movies,Entertainment,Sports,Business, Pravasi, Environment
'മുന്നാലെ പോനാലെ'; അഡാറ് ലൗവിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനത്തിന്റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി | Reporter Live
മുന്നാലെ പോനാലെ എന്ന ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാന്‍ റഹ്മാനാണ്