വിലക്ക് നീങ്ങി; അരുവിക്കരയിൽ ജല വകുപ്പിന്റെ കുപ്പിവെള്ള ഫാക്ടറി

വിലക്ക് നീങ്ങി; അരുവിക്കരയിൽ ജല വകുപ്പിന്റെ കുപ്പിവെള്ള ഫാക്ടറി
@NewsHead

തിരുവനന്തപുരം ∙ അരുവിക്കരയിൽ ജല വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ള ഫാക്ടറിക്കുള്ള വിലക്കു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കി. അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഈ പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായേക്കും. കുപ്പിവെള്ള നിർമാണ രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജല അതോറിറ്റി ആ രംഗത്തു സമയം പാഴാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പകരം

For InstantView News @NewsHeadIV