ജബല്‍ ഹഫീതില്‍ പകല്‍നേരത്ത് ചന്ദ്രപ്പിറ കണ്ടതാര്?

ജബല്‍ ഹഫീതില്‍ പകല്‍നേരത്ത് ചന്ദ്രപ്പിറ കണ്ടതാര്?
@NewsHead

ദുബായ്- യു.എ.ഇയിലെ ജബല്‍ ഹഫീതില്‍ ചന്ദ്രപ്പിറ കണ്ടതായി അവകാശപ്പെട്ടത് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ആസ്‌ട്രോണമി
16:45 PM, Jun 14
Gulf

For InstantView News @NewsHeadIV