ൈറ്റിൽ കയറണം.

ൈറ്റിൽ കയറണം.
'തുണി' എന്ന് മറ്റൊരു സൈറ്റും കണ്ടേക്കാം. വഞ്ചിതരാകരുത്. പത്തു രൂപയ്ക്കു പതിനായിരത്തിന്റെ സാരിയാകാം ഐ സൈറ്റിൽ. നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ 'തുണ'യെന്നു കണ്ടാൽ ഉറപ്പാക്കാം. 'തുട'യെന്ന് പാരഡി സൈറ്റും ഉണ്ടാകാം. ഹാക്കർമാരും ബ്രോക്കർമാരും പാഞ്ഞുനടക്കുകയാണ്. പരാതി പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു തുടയെല്ലു പൊട്ടിക്കും എന്നതാണ് മറ്റവന്റെ സന്ദേശം. അതു കേരളാ പോലീസിനെ താറടിക്കാനുള്ളതാണ്. നട്ടെല്ലേ പൊട്ടിക്കൂ.

*** *** ***
രാഹുൽ ഗാന്ധി 'കുട്ടി'യാണെന്നും തങ്ങൾക്കു പറ്റിയ പ്രതിപക്ഷമല്ലെന്നും അമിത്ഷാജി തുറന്നു പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭീമൻ രഘുവാണ് ഷാജി. അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടിംഗ് മെഷിനും രാഹുലനും ഒരുപോലെയാണ്- കുട്ടിത്തം. രാഹുൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജയിക്കുന്നതു കണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നുവത്രേ! പരീക്ഷയിൽ, അത് ഏതു പരീക്ഷയായാലും ജയിക്കുമ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടുക കുട്ടികളുടെ ശീലമാണ്. അതിനെന്താ? ചാടാൻ പറ്റിയ ശരീരഘടനയല്ലല്ലോ ഷാജിക്ക്? പക്ഷേ, ഈ ഷാജിയെ വെകിളി പിടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്നു സംഭവിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്താവിഷമായി മാറുന്നത്.
എല്ലാം അടക്കിപ്പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിമത ശല്യവും ഗ്രൂപ്പ് ലഹളയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിമതശല്യവും ഗ്രൂപ്പ് ലഹളയും. മേൽവിലാസമില്ലെങ്കിലും രാജകീയമായി കഴിഞ്ഞുപോരുന്ന കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ? സുരേന്ദ്രനെ കൃഷ്ണദാസിനും തിരിച്ചും കണ്ടുകൂടാ!. ശ്ശെടാ, ഇതെന്താ പകർച്ച വ്യാധിയാണോ? കോൺഗ്രസുകാരുമായി ഇടയ്ക്കിടെ രഹസ്യ ബാന്ധവമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ദുശ്ശീലങ്ങളൊന്നും വന്നു ചേരില്ലായിരുന്നു.
ചെങ്ങന്നൂരിനു ശേഷം ശ്രീധരൻ പിള്ള കോടതിയിലേക്കാണോ അതോ കവിതാ പുസ്തകമെഴുതാനാണോ പോയതെന്ന് ഇനിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എതായാലും കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മിസോറം രാജശേഖരനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു- അതൊന്നേയുള്ളൂ, ഒരാശ്വാസം!
16:45 PM, Jun 14
Articles

For InstantView News @NewsHeadIV