സൗദിയില്‍ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍ https

സൗദിയില്‍ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍ https://t.co/0cL0Jz6Gl7 via @asianetnewstv
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV

Asianet News Network Pvt Ltd
സൗദിയില്‍ ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള്‍
ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാനായി മലയാളികളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു