യുഎഇയില്‍ വിസാ നിയമത്തില്‍ സമഗ്രമാറ്റങ്ങള്‍ https

യുഎഇയില്‍ വിസാ നിയമത്തില്‍ സമഗ്രമാറ്റങ്ങള്‍ https://t.co/PrpDfS90WC via @asianetnewstv
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV

Asianet News Network Pvt Ltd
യുഎഇയില്‍ വിസാ നിയമത്തില്‍ സമഗ്രമാറ്റം
ആറുമാസത്തെ താല്‍ക്കാലിക വിസ രാജ്യം വിടാതെ തന്നെ വിസ മാറാം