ചരക്കുകപ്പലിലെ തീപിടിത്തം

ചരക്കുകപ്പലിലെ തീപിടിത്തം: തീരദേശ പൊലീസ‌് കേസെടുത്തു
@NewsHead

പുറങ്കടലിൽ ചരക്കുകപ്പലിന‌് തീപിടിച്ച‌് ജീവനക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ തീരദേശ പൊലീസ‌് കേസെടുത്തു

For InstantView News @NewsHeadIV