ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക‌് ജാഗ്രതാ നിർദേശം

ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക‌് ജാഗ്രതാ നിർദേശം
@NewsHead

കാലവർഷം കനത്തതിനാൽ ശബരിമല തീർഥാടകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പുനൽകി.

For InstantView News @NewsHeadIV