പ്രതികൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാൻ മഷിനോട്ടം നടത്താവുന്നതാണ്; അഭിമന്യുവധത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് ജയശങ്കര്‍

പ്രതികൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാൻ മഷിനോട്ടം നടത്താവുന്നതാണ്; അഭിമന്യുവധത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് ജയശങ്കര്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV