വീണ്ടും കനത്ത മഴ വരുന്നു, ബംഗാൾ കടലിൽ ന്യൂനമർദം

വീണ്ടും കനത്ത മഴ വരുന്നു, ബംഗാൾ കടലിൽ ന്യൂനമർദം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Pravasishabdam
വീണ്ടും കനത്ത മഴ വരുന്നു, ബംഗാൾ കടലിൽ ന്യൂനമർദം - Pravasishabdam
കേരളത്തേ വിടാതെ തുടർന്ന് പെരും മഴ. വീണ്ടും കൊടും മഴക്ക് സാധയതാ മുന്നറിയിപ്പ്.കടുത്ത ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചതാണിത്. കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ തീരത്തു ശക്തിയേറിയ തിരമാലകൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻകോയ്സ് ഏജൻസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പു തുടരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വരെ ..