സ്ട്രക്ചര്‍ കിട്ടിയില്ല, പോലീസുകാരന്‍ ഗര്‍ഭിണിയെ ചുമന്ന്‌ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു

സ്ട്രക്ചര്‍ കിട്ടിയില്ല, പോലീസുകാരന്‍ ഗര്‍ഭിണിയെ ചുമന്ന്‌ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV