കന്യാസ്ത്രീയെ ആദ്യം പീഡിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ കുര്‍ബാനയ്‌ക്ക് വന്നപ്പോള്‍ – സിസ്‌റ്റര്‍ അനുപമയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

കന്യാസ്ത്രീയെ ആദ്യം പീഡിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ കുര്‍ബാനയ്‌ക്ക് വന്നപ്പോള്‍ – സിസ്‌റ്റര്‍ അനുപമയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV