മകളുടെ പ്രായം പോലുമില്ലാത്ത എന്നെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; നിര്‍മ്മാതാവിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി യുവനടി

മകളുടെ പ്രായം പോലുമില്ലാത്ത എന്നെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; നിര്‍മ്മാതാവിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി യുവനടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV