സാധാരണക്കാരന്‍റെ നടുവൊടിച്ച് കേന്ദ്രം; ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി

സാധാരണക്കാരന്‍റെ നടുവൊടിച്ച് കേന്ദ്രം; ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Kairalinewsonline.Com
സാധാരണക്കാരന്‍റെ നടുവൊടിച്ച് കേന്ദ്രം; ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി
പെട്രോളിന്‌ 18 പൈസയുടെയും ഡീസലിന്‌ 29 പൈസയുടെയും വര്‍ദ്ധനവാണ്‌ ഇന്നുണ്ടായത്‌