”മറക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല വാവേ, അതോണ്ടാ പോകുന്നത്; നീ മറ്റൊരാള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് കാണാന്‍ വയ്യ”; ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി, കാമുകിയുടെ വീടിന് .

”മറക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല വാവേ, അതോണ്ടാ പോകുന്നത്; നീ മറ്റൊരാള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് കാണാന്‍ വയ്യ”; ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതി, കാമുകിയുടെ വീടിന് മുന്നില്‍ യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV