‘അന്ന് യോഗത്തില്‍ നേരിട്ടത് കടുത്ത മാനസിക പീഡനം’; ആഞ്ഞടിച്ച് പാര്‍വ്വതിയും പത്മപ്രിയയും

‘അന്ന് യോഗത്തില്‍ നേരിട്ടത് കടുത്ത മാനസിക പീഡനം’; ആഞ്ഞടിച്ച് പാര്‍വ്വതിയും പത്മപ്രിയയും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV