സിനിമയിലെ മോശം പ്രവണതകള്‍ക്കെതിരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ഡബ്ല്യുസിസി; സിനിമാ മേഖല ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകും

സിനിമയിലെ മോശം പ്രവണതകള്‍ക്കെതിരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ഡബ്ല്യുസിസി; സിനിമാ മേഖല ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV