മുഹര്‍ഖില്‍ കെട്ടിടത്തിന് തീപ്പിടിച്ചു, ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു

മുഹര്‍ഖില്‍ കെട്ടിടത്തിന് തീപ്പിടിച്ചു, ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു
@NewsHead

മനാമ- മുഹറഖിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തില്‍ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു.
18:30 PM, Oct 13
Gulf

For InstantView News @NewsHeadIV