ബേബി ഷവറിലെ വസ്ത്രത്തെ വിമര്‍ശിച്ച ‘സൈബര്‍ ആങ്ങളമാര്‍ക്ക്’ സാനിയയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ മറുപടി

ബേബി ഷവറിലെ വസ്ത്രത്തെ വിമര്‍ശിച്ച ‘സൈബര്‍ ആങ്ങളമാര്‍ക്ക്’ സാനിയയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ മറുപടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV