ജ‍ഡ്ജിയുടെ ഭാര്യയേയും മകനേയും തിരക്കേറിയ റോഡില്‍ സുരക്ഷാ ഭടന്‍ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി- വീഡിയോ https

ജ‍ഡ്ജിയുടെ ഭാര്യയേയും മകനേയും തിരക്കേറിയ റോഡില്‍ സുരക്ഷാ ഭടന്‍ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി- വീഡിയോ https://t.co/ZhFJ909AAr
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV