'ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നിലപാട് പറയും, അക്രമങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കും'

'ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നിലപാട് പറയും, അക്രമങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കും'
@NewsHead

തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമല യുവതീപ്രവേശത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചാൽ മാത്രം നിലപാട് അറിയിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം. ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കും | Travancore Devaswom Board Meeting

For InstantView News @NewsHeadIV