കെടി ജെലീലിനെ മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞു; ഉന്തുംതള്ളും, ലാത്തി ചാര്‍ജും, ആളിക്കത്തി രോക്ഷം

കെടി ജെലീലിനെ മുസ്ലീം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞു; ഉന്തുംതള്ളും, ലാത്തി ചാര്‍ജും, ആളിക്കത്തി രോക്ഷം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV