ദേവസ്വം ഹുണ്ടികകളില്‍ പണത്തിനു പകരം സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ എന്ന കുറിപ്പെഴുതിയിടണം

ദേവസ്വം ഹുണ്ടികകളില്‍ പണത്തിനു പകരം സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ എന്ന കുറിപ്പെഴുതിയിടണം: രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV