പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്‌ വി​ജ​യ് ആ​രാ​ധ​ക​ര്‍; സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​റി​ഞ്ഞു​ട​ച്ചു, തീ​യി​ട്ടു

പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്‌ വി​ജ​യ് ആ​രാ​ധ​ക​ര്‍; സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​റി​ഞ്ഞു​ട​ച്ചു, തീ​യി​ട്ടു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV