മോഹന്‍ലാലിന്റെ ആശങ്കകളെ അസ്ഥാനത്താക്കി എക്കാലത്തെയും ബോക്‌സോഫീസ് വിജയമായി മാറുകയായിരുന്നു സിനിമ; മൂന്നാംമുറ പിറന്നിട്ട് 30 വര്‍ഷം

മോഹന്‍ലാലിന്റെ ആശങ്കകളെ അസ്ഥാനത്താക്കി എക്കാലത്തെയും ബോക്‌സോഫീസ് വിജയമായി മാറുകയായിരുന്നു സിനിമ; മൂന്നാംമുറ പിറന്നിട്ട് 30 വര്‍ഷം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV