‘സര്‍ക്കാരി’ലെ വിവാദ രംഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്തതിന് അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചടിച്ച് വിജയ് ആരാധകര്‍; വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ തീയിലേക്കെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധം (വീഡിയോ)

‘സര്‍ക്കാരി’ലെ വിവാദ രംഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്തതിന് അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചടിച്ച് വിജയ് ആരാധകര്‍; വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ തീയിലേക്കെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധം (വീഡിയോ)
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV