ശ്രമിച്ചത് തീപിടുത്തമുണ്ടാക്കി മുതലാളിയെ ഞെട്ടിക്കാന്‍; എന്നാല്‍ തമാശ കൈവിട്ട് പോയി; കമ്പനിയിലേത് ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടല്ല, തീയിട്ടത്

ശ്രമിച്ചത് തീപിടുത്തമുണ്ടാക്കി മുതലാളിയെ ഞെട്ടിക്കാന്‍; എന്നാല്‍ തമാശ കൈവിട്ട് പോയി; കമ്പനിയിലേത് ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടല്ല, തീയിട്ടത്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV